Over Gwendolyn Sanders

"Waarom ik osteopaat ben geworden"

Gwendolyn: "Mensen helpen en begeleiden is wat ik altijd als liefste wou doen. Zodoende was mijn keuze voor de zorgsector vanzelfsprekend. Eerst heb ik de opleiding vroedkunde gevolgd, met als hoogtepunt een 10 weken durende stage in Kigali, Rwanda. Omdat mijn honger nog niet gestild was, volgde ik erna de opleiding osteopathie aan de ULB.

Wat zo geweldig is aan ons vak is dat we mensen kunnen helpen met de meest uiteenlopende klachten. Als osteopaat is het onze taak om op zoek te gaan naar de oorzaak van de klacht, wetende dat dit op een andere plaats kan zijn dan waar de klacht of pijn zich bevindt.

De oorzaak kan gezocht worden in de spieren, gewrichten en zenuwen, maar even goed ter hoogte van de organen, emoties, levensstijl, het innemen van medicatie, enzovoort.

Met onze persoonlijke en holistische denkwijze kijken we naar de patiënt in zijn geheel, en niet enkel zijn klacht.
Gezien mijn eerdere ervaring van vroedvrouw gaat mijn passie in het bijzonder uit naar de behandeling van moeder en kind. Daarom koos ik om de 2-jarige postgraduele opleiding over osteopathie bij baby's, kinderen en zwangeren te volgen bij Panta Rhei in Nederland."

Een zwangerschap en een bevalling; het is niet niets, en dit zowel voor de moeder als voor het kind. Tijdens de zwangerschap, arbeid, bevalling en de postnatale periode kunnen er allerlei factoren onder andere de baby beïnvloeden. Dit alles kan leiden tot: zuig- en slikproblematiek, (verborgen) reflux, slaapproblemen, huilen, voorkeurshoudingen, darmklachten, etc . Tijdens de behandeling van deze problemen vind ik het steeds belangrijk om de pasgeborene niet te aanschouwen als een ‘mini’-mens, want een baby is echter complexer dan dit. Als osteopaat beschikken we over kennis en vaardigheden, maar we fungeren ook als coach voor onze patiënten die we bijstaan in de verschillende periodes doorheen hun leven (bv.: zwangerschap, postnatale periode, etc.). Het is fantastisch hoe we pasgeborenen kunnen helpen op verscheidene vlakken en dit alles in samenwerking met collega’s, ouders, broers en/of zussen, grootouders, etc. Ik vind het ontzettend belangrijk om ook de andere familieleden in het hele proces te betrekken. Door het geven van tips en advies kunnen ook zij meedragen om het beste van onze behandeling(en) naar boven te halen.

Niet enkel baby’s verdienen onze aandacht, want we zijn er natuurlijk ook voor kinderen en volwassenen.